Har du viljen, så har vi viden
og værktøjer til at forandre,
udvikle og forny din virksomhed

Speed op for kreativiteten - og vind kapløbet


INcorpoART's stærke side er at
understøtte vore klienters strategiske og kreative lederskab gennem visionær interaktion mellem mennesker, virksomheder, forskningsfelter og anden viden kompetence.

Vi udvikler i samspil med vore klienter projekter inden for virksomhedsstrategi, innovation, marketing, koncept & design, e-commerce og sammen med vor søstervirksomhed, I-team udvikler vi desuden fundingprojekter til understøttelse af innovationsprojekter og -netværk.
Vi gør det utrolig nemt at komme i gang – og bedst af alt – muligt at kaste en hæmmende forsigtighed over bord.

INcorpoART – the creation of new business through interaction, incubation and innovation

Tilmeld nyhedsbrev